Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WAGNER-SERVICE Sp. z o.o. S. k. ul. E. Imieli 30  41-605 Świętochłowice z siedzibą przy ul. Imieli 30 w Świętochłowicach (dalej: Spółka);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań serwisowych związanych z przystąpieniem do programu przedłużonej gwarancji stanowiącej wsparcie posprzedażowe klienta świadczone na bazie wyrażonej zgody;
 3. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych; 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.: 
  • w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania 
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z    działalnością prowadzona przez Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej     realizacji;
  • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np.: dla przechowywania     określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami     podatkowymi;
  • przez     okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki w zakresie     marketingu i promocji usług/produktów oferowanych przez Spółkę oraz    okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 8. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: info@wagner-polska.com.pl  lub telefonicznie pod nr.tel.: +48 784 566 456.

Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia usługi przedłużonej gwarancji w ramach działalności serwisowej prowadzonej przez Spółkę.

Świętochłowice,  2021r.